Proeflasten hijswerktuigen

Werken met bovenloopkranen en takels brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom is een jaarlijkse keuring van uw hijswerktuigen verplicht. Het beproeven van kranen en andere hijsmiddelen is daarentegen niet verplicht. Het beproeven van een kraan is altijd mogelijk en kan natuurlijk geen kwaad, maar het zal wel leiden tot extra kosten. Als u denkt aan extra kosten dan wilt u natuurlijk weten of het echt nodig is en wat u ervoor terug krijgt. Om alle onduidelijkheden uit de lucht te halen hebben wij voor u de feiten op een rijtje gezet.

  Wat zegt de wet?

  Wettelijk is het verplicht om hijswerktuigen voor de eerste ingebruikname op locatie te beproeven wanneer dit niet al bij de fabrikant is gebeurd. Losse takels behoren bij de fabrikant beproefd te worden en met een CE conformiteitsverklaring uitgeleverd te worden. Kranen kunnen niet bij de fabrikant worden beproefd en dienen daarom altijd na levering op locatie met proeflasten getest te worden.

  In de gebruiksfase is het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing. Hierin is bepaald dat een kraan periodiek wordt gekeurd, waarbij deze zo nodig wordt beproefd. ‘Zo nodig’ geeft hierbij aan dat er redenen zijn waarom een beproeving tijdens de gebruiksfase gedaan zou moeten worden. Het standpunt van de BMWT hierin is dat de uitkomst van een standaard keuring aanleiding moet geven voor verdere beproeving. Dit kan zich voordoen als uit de keuring twijfel is ontstaan over de goede werking van bijvoorbeeld de overlastbeveiliging of de hijsrem. Bij de kraankeuring dient de remslag in ieder geval gecontroleerd en zo nodig bijgesteld te worden.

  Enkele relevante eisen volgens de wet:

  • Een hijskraan met een bedrijfslast die gelijk is aan of hoger is dan 2 ton moet tenminste eenmaal per 12 maanden gekeurd worden.
  • Het arbeidsmiddel moet bij de periodieke keuring zo nodig worden beproefd. Wilt u weten wanneer dit nodig is? Neem dan contact op met onze service afdeling (service@demag.nl of +31(0)70-4020 100).
  • Een hijswerktuig moet voorzien zijn van een deugdelijk werkende hijsrem en lastbegrenzer of slipkoppeling.
  • De lastbegrenzers dienen de hijsbeweging bij een last van meer dan 110% van de nominale last uit te schakelen.
  • De slipkoppeling van kettingtakels moet in werking treden tussen de 130% en 160% van de nominale last .

  Welke hijswerktuigen moeten beproefd worden?

  Alle kranen vallen onder de genoemde wet- en regelgeving. De manier waarop dit technisch is uitgwerkt kan echter per kraan verschillen.

  Oudere kranen zijn vaak uitgerust met lastbegrenzers die met een verenpakket en een mechanisch gedwongen schakelaar werken. De functie van de schakelaar kan getest worden. Als het verenpakket nog in een goede staat verkeerd is hierbij geen testgewicht nodig om een correcte werking te controleren. Is het verenpakket in een verouderde staat dan zullen de veren een lagere veerconstante krijgen waardoor de begrenzer eerder in zal komen en dan geeft die te vroeg aan dat de last te zwaar is.

  Moderne kranen hebben al veilige lastbegrenzers waarvan de functie continue d.m.v. een monitoringsysteem wordt bewaakt. Hiervoor is het beproeven met een testgewicht niet nodig. Bij deze kranen geeft de display ook aan of de rem bijgesteld moet worden.

  Direct aanvragen

   Referenties

   Alle referenties